Spy Phone App สำหรับ:

Android

iOS

ผู้ใช้ทุกคนของสปายโฟน จำเป็นต้อง ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ ในเอกสารนี้ ตามข้อตกลงตามกฎหมายของผู้ใช้งาน ในการสร้างบัญชีของท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

"เรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์และซอฟต์แวร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ คำว่า "ท่าน" หมายถึงผู้อ่านของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่ลงทะเบียนและใช้ซอฟท์แวร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้


การเข้าสู่เว็บไซต์ สปายโฟน หรือการติดตั้ง เปิดใช้งาน หรือใช้ซอฟต์แวร์ (แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์) นี้ แสดงว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว เงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ (แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์) หลังจากการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว กรุณาติดตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบางประเทศ การติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือท่านไม่ได้รับอำนาจให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเฝ้าติดตามได้ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่ต้องเคารพกฎหมายในประเทศของตน ในการดาวน์โหลดและใช้แอปสปายโฟนนี้ ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้:

-> กรุณา ตรวจสอบ กฎหมาย (ท้องที่, รัฐ, ท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์
-> สปายโฟน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ตรวจพบไม่ได้ ท่านจึงต้องแจ้งให้บุคคลที่ท่านกำลังติดตามทราบ ซอฟต์แวร์ สปายโฟน ออกแบบมาให้ใช้อย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้ปกครองติดตามดูแลติดตามเด็ก หรือเพื่อให้ผู้ว่าจ้างติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
-> ท่านสามารถติดตั้งและใช้แอปนี้ในอุปกรณ์ที่เป็นสมบัติของท่านเท่านั้น หรือกับอุปกรณ์ที่ท่านได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของให้ติดตั้งแอปนี้ได้ ท่านต้องแจ้งให้ผู้ใดก็ตามที่ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปนี้ตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังถูกติดตามและบันทึกไว้


เราสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการลบบัญชีของบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวข้างต้น และจะแจ้งข้อมูลของบุคคลเหล่านี้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย) หากมีการร้องเรียนตามกฎหมายที่มีอยู่


ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชั่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ในศาล เราให้การรับรองนโยบายความลับสุดยอดและความเป็นส่วนตัวในฐานข้อมูลของลูกค้า เราไม่เคยและจะไม่ขายข้อมูลของลูกค้าให้แก่ธุรกิจอีเมลหรือข้อความโฆษณา หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องการโฆษณาหรือเชิญชวนให้ใช้บริการหรือสินค้า แอปของเราไม่เก็บข้อมูลใดๆ จากอุปกรณ์ของท่านนอกเหนือไปจากที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลของท่านจึงอยู่ในที่ปลอดภัย เราอาจส่งข้อความที่สำคัญไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (ซึ่งไม่บ่อยนัก) หากท่านยกเลิกสมาชิก ท่านจะไม่ได้รับอีเมลใดๆ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ หมายความว่าท่านยินยอมให้แอปพลิเคชั่นเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์นั้นๆ และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งท่านสามารถมองเห็นข้อมูลได้เฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน เราไม่เก็บข้อมูลรหัสผ่านหรือเลขบัตรเครดิตใดๆ ได้โปรดตระหนักว่าเราจะไม่ คืนเงิน หากท่านเปลี่ยนใจ หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเรา กรุณาส่งอีเมลมายังเราและเราจะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาจนท่านพึงพอใจได้และพบว่าซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง เราจะคืนเงินให้ เราจะไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านซื้อแอปนี้แล้วไม่ได้เข้าใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่ถูกติดตามได้


เราไม่มีการรับประกันหรือการันตีใดๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมต่อการใช้งานใดๆ สปายโฟน ไม่การันตีว่าผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาต่างๆ จะใช้งานได้ดีโดยไม่มีการรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ทุกแบบ ผลของการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์


ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ สำหรับแอนดรอยด์ ท่านสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ฟรีเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทดสอบและตัดสินใจว่าตอบสนองความต้องการของท่านหรือไม่ ในสภาวการณ์ใดๆ ก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายข้อมูล (ทางการเงิน ทางกายภาพ หรือสภาพจิตใจ หรืออื่นๆ) ที่อาจเป็นผลจากการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา


ซอฟต์แวร์ GPS ติดตาม โทรศัพท์ มือ ถือ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของ Cad-Design แต่เพียงผู้เดียว การซื้อซอฟต์แวร์นี้เราให้ใบอนุญาตท่านในการใช้อย่างจำกัด ไม่ผูกขาด และสามารถเพิกถอนได้ ใบอนุญาตนี้ไม่ได้มอบสิทธิการเป็นเจ้าของแก่ท่านหรือการมีส่วนแบ่งใดๆ ทางกฎหมายต่อซอฟต์แวร์นี้ ท่านไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง แปรรหัส แยกชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยนทางวิศวกรรม รื้อ และพยายามทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ เพื่อปรับเปลี่ยน หรือเพื่อสร้างผลงานใหม่ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้


เครื่องหมายการค้า Google, Android, Samsung, Whatsapp, Facebook, Skype, Viber, Line ไม่ได้เป็นของเรา เครื่องหมายการค้าอย่างเดียวของเราคือ แอพ สปายโฟน – Spy Phone AppThis website is a a property of Spy Phone App and because of this is a subject for Spy Phone App Terms of Service.